Visitation

Kontakt Forstander af Maglesøhus & visitator Pia Kjær Rolander enten pr. mail - pia@maglesoehus.dk eller på mobil 3118 7690. Læs mere om visitationsproceduren her.


Har du brug for at sende sikker post til os, kan du altid sende det til os via vores CVR-nr. 10104181 på virk.dk eller e-Boks.

unsplash