Maglesøhus

Om os

Hvem er Maglesøhus?

Maglesøhus er et specialiseret privat miljøterapeutisk børne- og unge hjem, til børn og unge med psykosociale vanskeligheder og psykiatriske problemstillinger. Vi er et døgnbehandlingstilbud der tilrettelægger behandling ud fra den enkeltes behov, med det sigte at skabe trivsel og udvikling og at kunne opnå færdigheder og kompetencer til at mestre livet som voksen.

Hello world

Lær os bedre at kende -> 

Struktur, stabilitet og forudsigelighed

Formålet er at udvikle en ramme for den særdeles skrøbelige gruppe udsatte børn og unge med psyko-sociale og/eller psykiatriske problemstillinger, hvor struktur, stabilitet og forudsigelighed er fundamentet. Målgruppen er normalt begavede børn og unge mellem 10 og 26 år med diagnoser såsom autismespektrumforstyrrelse, angst, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og komorbiditet. 


Vi er godkendt efter Barnets Lov § 43, ved anbringelse efter §§ 46 og 47.


På Maglesøhus har vi en børne- og ungdomspsykiater tilknyttet. Dette mener vi er medvirkende til at hjælpe vores børn og unge bedst muligt i forhold til den enkeltes udfordringer.


Maglesøhus har et tæt samarbejde med Sandbakkehus,som der kan læses mere om her.


Dagbehandlingsskole

Maglesøhus har tæt samarbejde med dagbehandlingsskolerne Ulstrupskolen, Jyderup Private Heldagsskole og Hjembækskolen, hvor de fleste af vores børn og unge går.

unsplash