Bestyrelse

Bestyrelsen består af fem medlemmer

Maglesøhus er en social fond (en selvejende institution) godkendt af Socialministeriet og som sådan registreret i Fondsregisteret. Øverste myndighed er bestyrelsen, som udpeges efter særlige regler godkendt af Socialministeriet.

Regnskabet revideres af et statsautoriseret revisionsfirma og bliver årligt godkendt af den tilsynsførende myndighed.


Kontakt til bestyrelsen:

Børn/unge, forældre o.a. er altid velkomne til at kontakte bestyrelsesformanden.

unsplash