Pia - forstander i Maglesøhus & visitator


Jeg hedder Pia Kjær Rolander og er Forstander af Maglesøhus samt visitator. Jeg overtog bostedet Ousbjerggaard pr. 1. juli 2016, efter at de tidligere ejere Pernille Ingrisch og Peter Soelberg trak sig tilbage. I forbindelse med overtagelsen, ændrede jeg navnet til Maglesøhus.


Jeg blev ansat på Ousbjerggaard og Farmen Dagskole i august 2013, og overtog ledelsen af begge steder i 2015.


For at give jer et lille indblik i hvem jeg er, kan jeg fortælle, at jeg er uddannet psykiatrisk sygeplejerske, og har arbejdet 15 år i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Jeg har været på henholdsvis Akut Lukket Ungdomspsykiatrisk afdeling, hvor der er unge indlagt i alderen 14-17 år, på Anoreksi afsnit, og på Børnepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg hospital. Herfra tog jeg tilbage til Ungdomspsykiatrien, hvor jeg var souschef, og klinisk sygeplejespecialist, og var med til at etablere forskellige tiltag som kunne hjælpe børnene.


Jeg underviste samtidigt forældrene i hverdagsproblematikker i forhold til deres børns udfordringer og vanskeligheder.


I marts 2008 var jeg med til at opstarte Danmarks første private Børne- og Ungdomshospital Hejmdal privathospital, hvor jeg var afdelingssygeplejerske for Daghospitalet, hvor vi havde sårbare unge i dagtiden, i alderen 7-20 år.


Derudover ledede jeg ADHD klinikken, hvor jeg havde medicinkontrol af patienterne og vejledte dem og deres familier.


Jeg blev i 2010 udpeget af et kendt medicinalfirma som værende én af de dygtigste psykiatriske sygeplejersker i Danmark indenfor diagnosen og specialet ADHD, med henblik på at indtræde i en National Fokus ekspertgruppe bestående af i alt 14 psykiatriske sygeplejersker.


Jeg har en diplomuddannelse i offentlig og privat ledelse fra COK afsluttet i 2020. Derudover er jeg uddannet miljøterapeut.

Sandra - afdelingsleder i Villa Bella


Jeg hedder Sandra og har væretansat i Maglesøhus siden november 2022, hvor jeg først var ansatsom socialrådgiver for Villa Bella og Villa Cornelia.


Jeg er sidenhen blevet afdelingsleder for Villa Bella pr. februar 2024.

Jeg  er uddannet socialrådgiver i 2013. Jeg startede min socialrådgiverkarriere med at arbejde tre måneder i Kenya med forældreløse gadebørn på et rehab/rescuecenter. Jeg var med til at bygge centeret op og få skabt en dagligdag for børnene, som gradvist fik bedre forudsætninger for trivsel, trods for svære livsvilkår.


Jeg har erfaring som myndighedssocialrådgiver, hvor jeg har arbejdet i knapt 10 år kommunalt. Det var primær tsårbare og udsatte børn og unge og deres familier. De unge havde ofte diagnoser indenfor autismespektret, ADHD og andre udfordringer, som eksempelvis skolevægring eller familiemæssige udfordringer. Jeg har stor erfaring indenfor anbringelsesområdet, hvor jeg har haft løbende tilsyn og opfølgninger. Desuden har jeg udarbejdet børnefaglige undersøgelser og handleplaner, samt vejledt i lovgivningen på børneområdet.

Det er vigtigt for mig, at vi sikrer børn og unges rettigheder og vilkår. Vi skal gøre vores bedste for at børn og unge får de nødvendige forudsætninger og muligheder for udvikling og trivsel. Det kræver ro, tryghed og tålmodighed. Det er essentielt at den unge bliver inddraget og at de føler sig hørt og forstået. Derudover er helhedssynet helt centralt, så vi kommer hele vejen omkring den unge. Dette i et tæt samarbejde med skole og den unges netværk. Vi skal hjælpe de unge med at få nye narrativer omkring sig selv, så de får øje på de små succesoplevelser og fremskridt de gør.

Inden jeg kom til Maglesøhus var jeg 1,5 år på en anden miljøterapeutisk behandlingsinstitution. Jeg er desuden også uddannet som miljøterapeut igennem Center for Miljøterapi.

Melissa - afdelingsleder i Villa Alba


Jeg hedder Melissa Meedom Holmelund og jeg har været ansat i Maglesøhus siden august 2019, først som socialrådgiver og herefter også som socialfaglig koordinator og nu som afdelingsleder.


Jeg er uddannet socialrådgiver og har siden 2014 arbejdet med sårbare børn, unge og familier, herunder også børn og unge med bl.a. autisme, ADHD, personlighedsforstyrrelser og angst. Som socialrådgiver har jeg været vant til at have et tværfagligt og helhedsorienteret fokus i mit arbejde, som bl.a. har bestået af samtaler, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser samt afklaring af eventuelle støtteforanstaltninger.


Jeg har i mit arbejdsliverfaret, hvor vigtigt det er at kunne møde mennesker i øjenhøjde og være nuanceret i forståelsen af problematikkersamt udviklingsmuligheder. Heraf påbegyndte jeg2019uddannelse til psykoterapeut med fokus på integral psykoterapi,da jeg havde et ønske om at dygtiggøre mig og fra forskellige psykologiske teorier og psykoterapeutiske metoder få nye redskaber, som kunne bidrage positivt i mit møde med mennesker i sårbare positioner.


I 2020 påbegyndte jeg i stedet miljøterapi uddannelsen, da miljøterapien i samspil med

de redskaber jeg fik medfra psykoterapiens verden samt min erfaring som socialrådgiver, har givet mig et stærkt fagligt fundament og bidraget til en specialiseret tilgang i arbejdet med netop vores målgruppe.


Jeg er også uddannet som miljøterapeut.

Tanja - afdelingsleder i Villa Cornelia


Jeg hedder Tanja og har været ansat i Maglesøhus siden 2018.

Jeg er uddannet socialrådgiver i 2003 og har derudover Den Sociale Diplomuddannelse i Børn og unge. Jeg har en bred erfaring som socialrådgiver - hovedsageligt fra den kommunale verden på Børn og Unge-området. Her har jeg arbejdet med sårbare børn, unge og deres familier og har arbejdet med alt lige fra sagsbehandling, koordinering og opfølgning til projektarbejde og faglig ledelse.


Derudover har jeg også arbejdet med tilsyn i plejefamilier samt internt tilsyn på bosteder i en privat virksomhed.

Det at arbejde med mennesker har været en rød tråd igennem hele mit liv. Jeg lægger stor vægt på at være nysgerrig på mine medmennesker og finde frem til hvad der har værdi for den enkelte. Jeg er særligt optaget af relationer og af sammen at finde frem til de positive historier.

Jeg er uddannet miljøterapeut hos Center for Miljøterapi, som sammen med min øvrige erfaring har givet mig et stærkt fagligt fundament og en specialiseret tilgang til vores målgruppe.

Jeg har arbejdet med ledelse i flere år og har en narrativ lederuddannelse fra Dispuk.