Om os

Maglesøhus er en hjælpende hånd

til livet

Maglesøhus er et specialiseret privat miljøterapeutisk børne- og unge hjem, til børn og unge med psykosociale vanskeligheder og psykiatriske problemstillinger. Vi er et døgnbehandlingstilbud der tilrettelægger behandling ud fra den enkeltes behov, med det sigte at skabe trivsel og udvikling og at kunne opnå færdigheder og kompetencer til at mestre livet som voksen.

Da psykiske sygdomme og vanskeligheder udvikler sig og forværres over tid med risiko for, at de bliver kroniske, vil det være afgørende med en tidlig indsats. Jo tidligere der sættes ind, desto større sandsynlighed er der for, at børn/unge der har psykiske vanskeligheder kan få en god tilværelse, udvikle sig og bevare tilknytning til arbejdsmarkedet og leve et selvhjulpent liv.


Vores mål er at hjælpe de unge med et selvhjulpent liv

Maglesøhus består af tre afdelinger


Maglesøhus består af af tre separate afdelinger: Villa Bella, beliggende i Holbæk tæt på skov og strand, Villa Cornelia beliggende centralt i Holbæk, og Villa Alba, beliggende centralt i Tølløse.

De tre afdelinger danner rammen for trygge og autentiske hjem, hvor struktur, stabilitet og forudsigelighed er fundamentet.

Målgruppen er normalt begavede børn og unge mellem 10 og 26 år med diagnoser såsom autismespektrumforstyrrelse, angst, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og komorbiditet. I Villa Bella er aldersgrupperingen 10 til 18 år, mens den i Villa Alba er 16 til 26 år og i Villa Cornelia er den 17 til 26 år.

Godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden

Maglesøhus er godkendt og under tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden. Find os på Tilbudsportalen og se vores tilsynsrapport.

Vi er godkendt som børne- og ungehjem efter Barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6 og stk. 3, og som botilbud til midlertidige ophold efter servicelovens § 107.


Dagbehandlingsskole

Maglesøhus har egne dagbehandlingstilbud/skoler tilknyttet, Ulstrupskolen Jyderup Private Heldagsskole, og Hjembækskolen, hvor de fleste af vores børn og unge går.


Arbejdsmiljø

Maglesøhus har et godt arbejdsmiljø, hvilket vi har fået en grøn smiley for af Arbejdstilsynet. Se smiley'en her.


LOS

Maglesøhus er desuden medlem af interesseorganisationen LOS (De private sociale tilbud).


Ejerforhold

Maglesøhus er en social fond (en selvejende institution) godkendt af Socialministeriet og som sådan registreret i Fondsregisteret.

unsplash