Værdier

Værdier

 

Maglesøhus' værdigrundlag baserer sig på tre grundpiller:


  • Relationelt fundament
  • Fagligt fundament
  • Fysisk fundamentRelationelt fundament

I Maglesøhus tilstræbes en anerkendende og nysgerrigt undrende tilgang i relationsdannelsen med respekt og forståelse for den enkelte ung og dennes fortællinger. Målet er at skabe et bo- og behandlingsmiljø med fokus på meningsfuldhed og medindflydelse i eget liv. I fællesskabet vægtes rummelighed og accept af hinandens perspektiver. Maglesøhus tilstræber en klar og tydelig kommunikation, så personalet, den unge og deres pårørende til enhver tid føler sig trygge og velinformerede.


Fagligt fundament

Maglesøhus har et højt fagligt udgangspunkt med baggrund i mange års erfaring indenfor det specialpædagogiske og psykiatriske område i behandlingsarbejdet. Det teoretiske fundament bygger på miljøterapeutisk tænkning og narrative perspektiver. Personalet reflekterer over den praksis de udøver, hvad de skaber - hvorfor og hvordan. Refleksionen sker i og omkring praksisfeltet med de unge, på behandlingskonferencer, overlap, supervision, personalemøder og uddannelsesdage. I Maglesøhus er der udelukkende ansat uddannet personale, og tværfaglighed er i centrum i behandlingsarbejdet. Vi vægter loyalitet mod vores fælles kerneopgave; trivsel og udvikling hos de unge. Vi skaber løbende en organisering, der sikrer, at vi til enhver tid lever op til ambitionen om faglighed og kvalitet.


Fysisk fundament

Den miljøterapeutiske tilgang er udgangspunktet for det fysiske fundament og dermed også tanken om at struktur og forudsigelige rammer er en del af behandlingsarbejdet med de unge.

I Maglesøhus er køkken og stue centralt placeret i afdelingerne, hvor man som ung træder ind i fællesskabet. Afdelingerne er gennemgående indrettet enkelt, lyst og roligt, med det formål at skabe en hyggelig og hjemlig atmosfære, som i sig selv kan virke terapeutisk for de unge. Derudover lægger vi vægt på, at der i afdelingen er visuelle skemaer, der kan danne overblik og forudsigelighed for de unge omkring aktiviteter, aftaler, daglig livsførelse og oversigt over hvilke personaler der er tilstede.