LedelsenPia


Forstander af Maglesøhus & visitator


Jeg hedder Pia Kjær Rolander og er Forstander af Maglesøhus samt visitator. Jeg overtog bostedet Ousbjerggaard pr. 1. juli 2016, efter at de tidligere ejere Pernille Ingrisch og Peter Soelberg trak sig tilbage. I forbindelse med overtagelsen, ændrede jeg navnet til Maglesøhus.


Jeg blev ansat på Ousbjerggaard og Farmen Dagskole i august 2013, og overtog ledelsen af begge steder i 2015.


For at give jer et lille indblik i hvem jeg er, kan jeg fortælle, at jeg er uddannet psykiatrisk sygeplejerske, og har arbejdet 15 år i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Jeg har været på henholdsvis Akut Lukket Ungdomspsykiatrisk afdeling, hvor der er unge indlagt i alderen 14-17 år, på Anoreksi afsnit, og på Børnepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg hospital. Herfra tog jeg tilbage til Ungdomspsykiatrien, hvor jeg var souschef, og klinisk sygeplejespecialist, og var med til at etablere forskellige tiltag som kunne hjælpe børnene.


Jeg underviste samtidigt forældrene i hverdagsproblematikker i forhold til deres børns udfordringer og vanskeligheder.


I marts 2008 var jeg med til at opstarte Danmarks første private Børne- og Ungdomshospital Hejmdal privathospital, hvor jeg var afdelingssygeplejerske for Daghospitalet, hvor vi havde sårbare unge i dagtiden, i alderen 7-20 år.


Derudover ledede jeg ADHD klinikken, hvor jeg havde medicinkontrol af patienterne og vejledte dem og deres familier.


Jeg blev i 2010 udpeget af et kendt medicinalfirma som værende én af de dygtigste psykiatriske sygeplejersker i Danmark indenfor diagnosen og specialet ADHD, med henblik på at indtræde i en National Fokus ekspertgruppe bestående af i alt 14 psykiatriske sygeplejersker.


Jeg har en diplomuddannelse i offentlig og privat ledelse fra COK afsluttet i 2020. Derudover er jeg uddannet miljøterapeut.


Camilla


Afdelingsleder i Villa Bella


Jeg hedder Camilla og har været ansat i Villa Bella siden 1. maj 2021 som afdelingsleder.


Jeg er uddannet pædagog og har 11 års erfaring i arbejdet med sårbare unge, der af forskellige årsager ikke har kunnet bo med deres forældre i en periode af deres liv.

Jeg har arbejdet på en af landets sikrede døgninstitutioner. Først som pædagog og senere som pædagogisk koordinator i særforanstaltninger for unge med diagnoser indenfor autismespektrummet, ADHD, mentalt retardering, tilknytningsforstyrrelser.


Jeg har efterfølgende været daglig leder på et mindre opholdssted for unge og unge voksne, der befinder sig i grænselandet mellem socialpædagogik og psykiatri med udfordringer indenfor spiseforstyrrelser og autismespektrummet.


Fælles for alle de børn og unge jeg har været sammen med er, at de har brug for et trygt og forudsigeligt hjem, hvor faste rutiner og rytmer dagligt følges, da det skaber de bedste forudsætninger for trivsel og udvikling.


Jeg lægger stor vægt på at se og anerkende barnet eller den unges oplevelse, være nysgerrig på deres drømme og sammen være undersøgende på, hvordan disse kan forfølges. En stor del af min faglige tilgang i arbejdet med børn, unge og deres forældre beror på et fokus på at fremme udviklingspunkter, forandringsudsagn, ressourcer og successer og gøre disse synlige og håndterbare for den enkelte.


Gennem min erfaring med børn, unge og forældre med behov for ekstra støtte og omsorg, ved jeg, at evnen til forandring og tilegnelsen af nye kompetencer kræver tid og tålmodighed. Der er behov for at arbejde med helheden for at fremme udviklingen i et større perspektiv, der ikke kun handler om forandring her og nu.

Jeg er desuden uddannet miljøterapeut.Melissa


Afdelingsleder i Villa Alba


Jeg hedder Melissa Meedom Holmelund og jeg har været ansat i Maglesøhus siden august 2019, først som socialrådgiver og herefter også som socialfaglig koordinator og nu som afdelingsleder.  


Jeg er uddannet socialrådgiver og har siden 2014 arbejdet med sårbare børn, unge og familier, herunder også børn og unge med bl.a. autisme, ADHD, personlighedsforstyrrelser og angst. Som socialrådgiver har jeg været vant til at have et tværfagligt og helhedsorienteret fokus i mit arbejde, som bl.a. har bestået af samtaler, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser samt afklaring af eventuelle støtteforanstaltninger.


Jeg har i mit arbejdsliv erfaret, hvor vigtigt det er at kunne møde mennesker i øjenhøjde og være nuanceret i forståelsen af problematikker samt udviklingsmuligheder. Heraf påbegyndte jeg 2019 uddannelse til psykoterapeut med fokus på integral psykoterapi, da jeg havde et ønske om at dygtiggøre mig og fra forskellige psykologiske teorier og psykoterapeutiske metoder få nye redskaber, som kunne bidrage positivt i mit møde med mennesker i sårbare positioner.


I 2020 påbegyndte jeg i stedet miljøterapi uddannelsen, da miljøterapien i samspil med

de redskaber jeg fik med fra psykoterapiens verden samt min erfaring som socialrådgiver, har givet mig et stærkt fagligt fundament og bidraget til en specialiseret tilgang i arbejdet med netop vores målgruppe.


Jeg er også uddannet som miljøterapeut.

Tanja


Afdelingsleder i Villa Cornelia


Jeg hedder Tanja og har været ansat i Maglesøhus siden 2018.

Jeg er uddannet socialrådgiver i 2003 og har derudover Den Sociale Diplomuddannelse i Børn og unge. Jeg har en bred erfaring som socialrådgiver - hovedsageligt fra den kommunale verden på Børn og Unge-området. Her har jeg arbejdet med sårbare børn, unge og deres familier og har arbejdet med alt lige fra sagsbehandling, koordinering og opfølgning til projektarbejde og faglig ledelse.


Derudover har jeg også arbejdet med tilsyn i plejefamilier samt internt tilsyn på bosteder i en privat virksomhed.

Det at arbejde med mennesker har været en rød tråd igennem hele mit liv. Jeg lægger stor vægt på at være nysgerrig på mine medmennesker og finde frem til hvad der har værdi for den enkelte. Jeg er særligt optaget af relationer og af sammen at finde frem til de positive historier.

Jeg er uddannet miljøterapeut hos Center for Miljøterapi, som sammen med min øvrige erfaring har givet mig et stærkt fagligt fundament og en specialiseret tilgang til vores målgruppe.

Jeg har arbejdet med ledelse i flere år og har en narrativ lederuddannelse fra Dispuk.