Bestyrelse


Maglesøhus er en social fond (en selvejende institution) godkendt af Socialministeriet og som sådan registreret i Fondsregisteret. Øverste myndighed er bestyrelsen, som udpeges efter særlige regler godkendt af Socialministeriet.


Regnskabet revideres af et statsautoriseret revisionsfirma og bliver årligt godkendt af den tilsynsførende myndighed.


Maglesøhus har en professionel bestyrelse på fem medlemmer.


Kontakt til bestyrelsen:


Børn/unge, forældre o.a. er altid velkomne til at kontakte bestyrelsesformanden.


Bestyrelsen består af: