Musik


I Maglesøhus har vi en musikkonsulent tilknyttet, som kommer på fastlagte tidspunkter og spiller musik med de unge. Udover at musikken er med til at skabe fælleskab og hygge, har musikken også en terapeutisk og afslappende indflydelse.


Der er undersøgelser der viser, at musik kan have en afgørende indflydelse på vores humør og velbefindende, herunder bl.a. at dæmpe angst og reducere stress. Der er endda undersøgelser der peger på, at musik kan have positiv indflydelse på både den mentale såvel som den fysiske sundhed.


I Maglesøhus har vi bl.a. guitarer og elektroniske pianoer, og de unge bliver aktivt inddraget i musikken både i forhold til at spille og synge. Man deltager på det niveau man har lyst til, men vores erfaring er, at musiktimerne er meget populære og vellidte og er noget de unge ser frem til at deltage i.

unsplash