Behandlerteam

Behandlerteam


Pia


Forstander af Maglesøhus & visitator


Jeg hedder Pia Kjær Rolander og er Forstander af Maglesøhus samt visitator. Jeg overtog bostedet Ousbjerggaard pr. 1. juli 2016, efter at de tidligere ejere Pernille Ingrisch og Peter Soelberg trak sig tilbage. I forbindelse med overtagelsen, ændrede jeg navnet til Maglesøhus.


Jeg blev ansat på Ousbjerggaard og Farmen Dagskole i august 2013, og overtog ledelsen af begge steder i 2015.


For at give jer et lille indblik i hvem jeg er, kan jeg fortælle, at jeg er uddannet psykiatrisk sygeplejerske, og har arbejdet 15 år i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Jeg har været på henholdsvis Akut Lukket Ungdomspsykiatrisk afdeling, hvor der er unge indlagt i alderen 14-17 år, på Anoreksi afsnit, og på Børnepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg hospital. Herfra tog jeg tilbage til Ungdomspsykiatrien, hvor jeg var souschef, og klinisk sygeplejespecialist, og var med til at etablere forskellige tiltag som kunne hjælpe børnene.


Jeg underviste samtidigt forældrene i hverdagsproblematikker i forhold til deres børns udfordringer og vanskeligheder.


I marts 2008 var jeg med til at opstarte Danmarks første private Børne- og Ungdomshospital Hejmdal privathospital, hvor jeg var afdelingssygeplejerske for Daghospitalet, hvor vi havde sårbare unge i dagtiden, i alderen 7-20 år.


Derudover ledede jeg ADHD klinikken, hvor jeg havde medicinkontrol af patienterne og vejledte dem og deres familier.


Jeg blev i 2010 udpeget af et kendt medicinalfirma som værende én af de dygtigste psykiatriske sygeplejersker i Danmark indenfor diagnosen og specialet ADHD, med henblik på at indtræde i en National Fokus ekspertgruppe bestående af i alt 14 psykiatriske sygeplejersker.


Jeg har en diplomuddannelse i offentlig og privat ledelse fra COK afsluttet i 2020.


Mette


Afdelingsleder i Villa Alba


Jeg hedder Mette Lynge Sørensen og jeg er ansat som afdelingsleder i Villa Alba. Det har jeg været siden 1.maj 2021.


For at give et lille indblik i hvem jeg er, kan jeg fortælle, at jeg i 2010 blev uddannet pædagog og efterfølgende har jeg færdiggjort en kandidat i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.


Jeg har mere end 10 års erfaring i arbejdet med unge med Autisme.

Jeg har blandt andet arbejdet i flere bofællesskaber, hvor kerneopgaven har været at skabe struktur, stabilitet og forudsigelighed. Jeg har endvidere en stor portion erfaring med selvstændiggørende ”botræning”, udarbejdelse af gode udviklingsplaner samt samarbejde med sagsbehandlere, UU-vejledere, psykiatere og forældre.


Undervejs i mit arbejdsliv blev jeg nysgerrig på, hvordan man kan støtte de unge i at fastholdes og lykkedes i et skoletilbud. Jeg havde på dette tidspunkt opbygget en solid viden og erfaring indenfor rammerne af ”botræning”.


Det er min klare overbevisning at alle unge til enhver tid gør det bedste, de kan. Jeg så dog en praksis, hvor jeg undrede mig over, at de unge kunne have udfordringer med at komme i skole. Jeg begyndte at tænke over, hvordan og om jeg kunne drage en sammenhæng mellem min viden og erfaring fra bofællesskabsområdet til skoleområdet.

Jeg startede derfor som pædagogisk konsulent på Høje Taastrup Gymnasiums Aspergerlinje og har desuden været studievejleder på VUC. Begge steder har givet mig en unik indsigt i, hvad der kan være udfordrende for de unge i et skoletilbud, men vigtigst af alt, hvordan jeg bidrager til at modellere på rammerne, så den unge får større chance for succes.


Jeg besidder derfor en unik erfaring og viden fra flere perspektiver af den unges liv. Men kernen i min pædagogiske faglighed er et ønske om at give de unge mulighed for at kunne overskue og handle ud fra egen livssituation. Jeg arbejder for at hjælpe den enkelte unge med at udnytte egne ressourcer bedst muligt.

Camilla


Afdelingsleder i Villa Bella


Jeg hedder Camilla og har været ansat i Villa Bella siden 1. maj 2021 som afdelingsleder.


Jeg er uddannet pædagog og har 11 års erfaring i arbejdet med sårbare unge, der af forskellige årsager ikke har kunnet bo med deres forældre i en periode af deres liv.

Jeg har arbejdet på en af landets sikrede døgninstitutioner. Først som pædagog og senere som pædagogisk koordinator i særforanstaltninger for unge med diagnoser indenfor autismespektrummet, ADHD, mentalt retardering, tilknytningsforstyrrelser.


Jeg har efterfølgende været daglig leder på et mindre opholdssted for unge og unge voksne, der befinder sig i grænselandet mellem socialpædagogik og psykiatri med udfordringer indenfor spiseforstyrrelser og autismespektrummet.


Fælles for alle de børn og unge jeg har været sammen med er, at de har brug for et trygt og forudsigeligt hjem, hvor faste rutiner og rytmer dagligt følges, da det skaber de bedste forudsætninger for trivsel og udvikling.


Jeg lægger stor vægt på at se og anerkende barnet eller den unges oplevelse, være nysgerrig på deres drømme og sammen være undersøgende på, hvordan disse kan forfølges. En stor del af min faglige tilgang i arbejdet med børn, unge og deres forældre beror på et fokus på at fremme udviklingspunkter, forandringsudsagn, ressourcer og successer og gøre disse synlige og håndterbare for den enkelte.


Gennem min erfaring med børn, unge og forældre med behov for ekstra støtte og omsorg, ved jeg, at evnen til forandring og tilegnelsen af nye kompetencer kræver tid og tålmodighed. Der er behov for at arbejde med helheden for at fremme udviklingen i et større perspektiv, der ikke kun handler om forandring her og nu.Melissa


Afdelingsleder i Villa Cornelia


Jeg hedder Melissa Meedom Holmelund og jeg har været ansat i Maglesøhus siden august 2019, først som socialrådgiver og herefter også som socialfaglig koordinator.  Pr. 1 november 2021 er jeg ansat som afdelingsleder i Villa Cornelia og fortsat socialfaglig koordinator i hele organisationen.


Jeg er uddannet socialrådgiver og har siden 2014 arbejdet med sårbare børn, unge og familier, herunder også børn og unge med bl.a. autisme, ADHD, personlighedsforstyrrelser og angst. Som socialrådgiver har jeg været vant til at have et tværfagligt og helhedsorienteret fokus i mit arbejde, som bl.a. har bestået af samtaler, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser samt afklaring af eventuelle støtteforanstaltninger.


Jeg har i mit arbejdsliv erfaret, hvor vigtigt det er at kunne møde mennesker i øjenhøjde og være nuanceret i forståelsen af problematikker samt udviklingsmuligheder. Heraf påbegyndte jeg 2019 uddannelse til psykoterapeut med fokus på integral psykoterapi, da jeg havde et ønske om at dygtiggøre mig og fra forskellige psykologiske teorier og psykoterapeutiske metoder få nye redskaber, som kunne bidrage positivt i mit møde med mennesker i sårbare positioner.


I 2020 påbegyndte jeg i stedet miljøterapi uddannelsen, da miljøterapien i samspil med

de redskaber jeg fik med fra psykoterapiens verden samt min erfaring som socialrådgiver, har givet mig et stærkt fagligt fundament og bidraget til en specialiseret tilgang i arbejdet med netop vores målgruppe.

Peter


Psykiatrisk konsulent på Maglesøhus, speciallæge


Jeg hedder Peter Fleng Daniel, er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder som konsulent på Maglesøhus.


Tanja


Viceforstander


Jeg hedder Tanja Lambach Rasmussen og har været ansat på Maglesøhus siden den 1. marts 2018, først som socialrådgiver og siden 1. januar 2019 som leder og pr. 1. januar 2021 som viceforstander på Maglesøhus.


Jeg er uddannet socialrådgiver i starten af 2004 og har størstedelen af tiden siden, arbejdet med børn, unge og deres familier i Sorø Kommune. Her har jeg arbejdet omkring hele familien, hvilket hovedsageligt har bestået af samtaler, afklaring af eventuelle støtteforanstaltninger, skriftligt arbejde herunder bla. børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt tværfagligt samarbejde med skoler, institutioner og andre fagprofessionelle omkring barnet. Derudover har jeg løbende været en del af vagtteam, projektarbejde og haft faglig ledelse i to år.


Jeg har løbende uddannet mig og blev senest i 2014 færdig med Den sociale diplomuddannelse i Børn og Unge.