Efterværn

Brochure


Hent vores brochure her, og læs mere om Maglesøhus og vores tilbud.

Efterværn


Maglesøhus kan tilbyde at etablere efterværn.


Formålet med efterværn er at støtte den unge til en god overgang til voksenlivet, så den unge kan leve et selvstændigt liv. Efterværn kan handle om at støtte den unge til at udvikle sine sociale kompetencer og relationer.


Efterværnstilbuddet hjælper de unge i overgangen fra en dagligdag med fuld opdækning af pædagogisk personale til en dagligdag, hvor den unge selv skal træffe alle beslutninger vedrørende dagligdagens indhold.


De unge på Maglesøhus skal have et ungdomsliv så tæt på det almindelige som muligt, så de derved bliver fuldt ud integreret i samfundet.


Det er Maglesøhus' mål, at de unge skal motiveres til at opnå tilstrækkelig personlig stabilitet og udvikling til at kunne bo i egen bolig samt at blive personligt selvstændige.


Den unge er velkommen på bostedet efter aftale. Det kan være til arrangementer i huset eller på skolen.

 


Støtte/kontakt-person


Maglesøhus har etableret en ordning med en støtte/kontakt person, som tildeles opgaver efter aftale med anbringende myndighed. Støttens omfang og opgave bliver til i et samarbejde mellem den unge, forvaltning og bosted.


Den unge får støtte til diverse voksenlivskompetencer, såsom praktisk hjælp i lejligheden, budgetlægning, møder med jobcenter osv. Der bliver udarbejdet en statusrapport ca. 1 x årligt. Der holdes møde ca. 1 x årligt, hvor den unge selvfølgelig deltager.


For alle unge er der underskrevet en kontrakt med anbringende myndighed.